O nás

Akciová společnost AGRONA Staré Město, a.s. byla založena v roce 1998. Sídlo společnosti je
v obci Staré Město.Na okraji této obce se nachází mechanizační středisko, posklizňová linka a 
sklady komodit rostlinné výroby.
Rozhodujícím zdrojem tržeb je zemědělská prvovýroba rostlinná a živočišná. Společnost hospodaří
asi na 3000 ha zemědělské půdy v bývalých okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí. Rostlinná výroba
je zaměřena především na pěstování obilovin.Mnohaletou tradici má pěstování paličkovice nachové.
Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic a výrobu mléka. Areál živočišné výroby se nachází v
obci Dětřichov. 
Společnost chová asi 350 dojnic červenostrakatého plemene ve dvou kravínech s centrální
dojírnou. Ustájení jsou volná, přistýlaná.  Mléko je prodáváno prostřednictvím mlékárenského
odbytového družstva Morava.