Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic a výrobu mléka. Areál živočišné výroby se nachází
v obci Dětřichov. Společnost chová asi 350 dojnic červenostrakatého plemene ve dvou kravínech
s centrální dojírnou. Ustájení jsou volná, přistýlaná.