Na tomto místě Vás budeme pravidelně informovat o valných hromadách naší společnosti.
 

 

 

Valná hromada akcionářů AGRONY Staré Město, a.s., na svém zasedání dne 30.6.2020

rozhodla uskutečnit nákup vlastních akcií.

Představenstvo konané dne 28.7.2020 schválilo I. vlnu nákupu akcií, která proběhne

od 15.8.2020 do 31.10.2020.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte k upřesnění dalšího postupu.